Ajankohtaista luettavaa

28.10.2013

Keskusjärjestöt allekirjoittivat työllisyys- ja kasvusopimuksen 25.10.2013

Ala- ja sektorikohtaisissa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin määräpäivään mennessä neuvottelutulokset yli 90 prosentille sopimusten piirissä olevista palkansaajista. Kullakin sopimusalalla uusi sopimus tulee voimaan 25.10.2013 voimassa olleen sopimuksen sopimuskauden päättymisestä lukien. Sopimusmuutokset on syytä tarkistaa kustakin sopimuksesta sillä ne vaihtelevat aloittain.

Palkankorotuslinja ja sopimuskauden pituus ovat kaikissa sopimuksissa keskusjärjestösopimuksen mukaiset.