Ajankohtaista luettavaa

31.8.2013

Keskusjärjestöjen neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksesta 30.8.2013

Neuvottelutuloksen mukaan kuukausipalkkoja korotetaan 20 euron yleiskorotuksella neljän kuukauden kuluttua nyt voimassa olevan sopimuskaden päättymisestä lukien. Tuntipalkkoja korotetaan vastaavasti. Toinen sopimuskorotus on 0,4 prosentin yleiskorotus ja se toteutetaan 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä korotuksesta. Tämän jälkeen tulevan 12 kuukauden palkankorotuksista sopivat keskusjärjestöt 15.6.2015 mennessä. Jos keskusjärjestöt eivät pääse tästä korotuksesta yhteisymmärrykseen, voidaan alakohtaiset sopimukset irtisanoa.

Kullakin alalla edellä mainitut jaksot alkavat nyt voimssa olevien sopimuskausien päätyttyä. Jos sopimuskautta on nyt paljon jäljellä, poikkevat uuden sopimuksen kestoa koskevat määräykset hieman edellä kerrotusta.

Yksityiskohdat neuvotellaan alakohtaisesti 25.10. 2013 mennessä. Sen jälkeen keskusjärjestöt tarkastelevat, onko sopimuksen kattavuus riittävä. Jos on, sopimus allekirjoitetaan. Ellei kattavuus ole keskusjärjestöjen mielestä riittävä, voidaan alakohtaiset neuvottelutulokset irtisanoa.

Keskujärjestöt suosittelevat, että alakohtaisissa neuvotteluissa käsitellään myös mm. tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämistä sekä työurien pidentämistä.

Neuvottelutuloksessa on myös useita valtiovallan toimenpiteitä edellyttäviä kohtia työelämän kehittämiseksi. Keskusjärjestöt arvioivat sopimuksen kattavuuden lisäksi myös valtiovallan toimenpiteiden riittävyyden.