Ajankohtaista luettavaa

Yrityksemme keskeisiä osaamisalueita ovat mm:

 • Erimielisyysneuvottelut
 • Hallintoedustus
 • Henkilöstörahastot
 • Irtisanomistilanteet
 • Johtajasopimukset
 • Kansainvälinen konserniyhteistyö (EWC)
 • Kilpailukieltosopimukset
 • Konserniyhteistyö Suomessa
 • Luottamusmiesasiat
 • Oikeudenkäynnit
 • Paikallinen sopiminen
 • Sopeutussopimukset
 • Syrjintä työelämässä
 • Tasa-arvoasiat
 • Toimitusjohtajasopimukset
 • Työaika-asiat
 • Työehtosopimukset
 • Työehtosopimusneuvottelut
 • Työsopimukset
 • Työsopimuslaki
 • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Työsuhteen päättämistilanteet
 • Työturvallisuus
 • Vapaaehtoinen sovittelu
 • Vuosiloma-asiat
 • Yhdenvertaisuusasiat
 • Yhteistoimintamenettely (YT)
 • Yritystoiminnan muutokset