Ajankohtaista luettavaa

SOPLA (Arbetslivets lag- och avtalstjänster) erbjuder expertis på samtliga områden inom arbetslivet; rådgivning, utbildning, konsultering, konfliktlösningar, rättegångar.

Vår verksamhet baserar sig på mångårig erfarenhet av arbetsmarknadsärenden, förhandlingar om kollektivavtal i olika arbetsgivarföreningar, rättegångar och utgivandet av tiotals böcker om arbetsrättens tillämpning. Ett exempel är webtjänsten Nordic Labour Law, där Harri Hietala har producerat avsnittet om Finland tillsammans med Keijo Kaivanto.

Harri Hietala har verkat som juridisk expert och VD under 27 år inom olika finska arbetsgivarföreningar. Han är också medlem i Försäkringsdomstolen och Arbets- och näringsministeriets Arbetsråd. Dessutom har han flera förtroendeposter i finska företag och föreningar.

SOPLA tar hand om bland annat:

  • Konfliktförhandlingar
  • Uppsägningssituationer
  • Rättegångar
  • Lokala avtal
  • Diskriminering i arbetslivet
  • Jämlikhetsfrågor
  • Kollektivavtalsförhandlingar
  • Arbetsavtal
  • Tillämpning av arbetslagstiftning

Vi erbjuder tjänster åt arbetsgivare, arbetsgivarföreningar samt till arbetsgivarnas och löntagarnas gemensamma projekt.

Vårt motto är att det lönar sig att ta reda på saker innan man begår fel.

Om du vill veta mer, kontakta

Harri Hietala, vicehäradshövding

Arbetslivets lag- och avtalstjänster SOPLA Kb

Unionsgatan 11, 00130 Helsingfors

Företags ID: 25653358

harri.hietala@sopla.fi

+358407322665

www.sopla.fi